We are still finding new applications for silicones. Please find on the left side some ideas regarding - Mineral surface, wood, metal, glass and textile/leather treatment and protection.Prawo zachowania energii mówi: energia w układzie izolowanym nie może być ani utworzona, ani zniszczona, może jedynie zmienić się forma energii!!!

Wpływ hydrofobizacji materiałów budowlanych na zapotrzebowanie na energię:Na powyższym zdjęciu bloczek betonowy w połowie zabezpieczony preparatem silanowym SiltecPro . Bloczek został zanurzony w wodzie a następnie pozostawiony na godzinę w temperaturze pokojowej. Kamera IR pokazuje obniżenie temperatury niezabezpieczonej części bloczka związanej z utratą ciepła lub jego zwiększoną konsumpcją.

W jaki sposób produkty firmy Siltec pozwalają chronić energię?

Niezabezpieczone powierzchnie materiałów budowlanych absorbują wodę. Odparowująca woda pochłania energię zmagazynowaną w materiale budowlanym - dzięki temu temperatura elementu się obniża. Mokre elementy mają zwiększoną przewodność cieplną, w związku z czym tracą właściwości izolujące. Mokre materiały budowlane mają w dodatku większą pojemność cieplną, wobec czego potrzebna jest większa ilość ciepła aby je ogrzać. Ale najgorsze jeszcze przed nami:

Wszystkie powyżej opisane procesy prowadzą do obniżenia temperatury ścian co prowadzi do szybszej kondensacji wilgoci - co napędza procesy opisane powyżej.

Konkluzja: zabezpieczone materiały budowlane posiadają wyższą temperaturę aniżeli niezabezpieczone zapewniając tym samym wyższy poziom komfortu oraz mniejsze zapotrzebowanie na energię spożytkowaną na ogrzewanie pomieszczeń!!!